Hà Nội sẽ không giãn cách, phong tỏa một cách cực đoan, không "ngăn sông cấm chợ", không làm đảo lộn cuộc sống của người dân. Mà sẽ áp dụng biện pháp chia theo các vùng. Không để bỏ sót F1, F2, F3, và các ca nghi ngờ. Đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp lơ là, chủ quan, vi phạm trong phòng chống dịch và nhập cảnh trái phép. Tạm dừng hoạt động các quán bia và chợ cóc cho đến khi có chỉ đạo mới. Đây là một trong số những biện pháp cấp bách mà UBND TP Hà Nội vừa ban hành hôm qua. Phần lớn Người dân ở thủ đô đang hưởng ứng, và thích nghi với những quy định phòng dịch mới.

TRỌN BỘ