Cần phải tiến hành khảo sát việc rạp phim nên mở đến khung giờ nào, không thể mở thâu đêm suốt sáng và không thể mở ở tất cả rạp công cộng. Đồng thời, hoạt động chỉ áp dụng tại các cụm rạp ở thành phố phát triển kinh tế về đêm, đảm bảo đủ điều kiện quy chuẩn về an ninh trật tự và an toàn phòng cháy chữa cháy.

TRỌN BỘ