Tỉnh Yên Bái còn nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sinh sống trong các gia đình nghèo và một số địa phương miền núi, vùng sâu vùng xa. Nhằm hỗ trợ trẻ em yếu thế trong xã hội, mô hình có tên gọi "vãng gia" đã được thành lập và đi vào hoạt động được hơn 5 năm nay. Mô hình "vãng gia" trực tiếp đến thăm hỏi từng hộ gia đình với mục đích trao sự tin cậy, tìm hiểu những vướng mắc trẻ em và gia đình các em gặp phải để xây dựng hướng giải quyết phù hợp.

TRỌN BỘ