Mạng xã hội là "miếng bánh" hấp dẫn nhưng không dễ xơi bởi hơn 400 mạng xã hội Việt Nam đã ra đời nhưng không ít trong số đó đã phải bỏ cuộc. Lợi thế sân nhà giúp gì được các MXH Made in Vietnam và mô hình kinh doanh nào để tồn tại?

TRỌN BỘ