Đưa chuyên gia đến tận nhà máy và doanh nghiệp để hướng dẫn, huấn luyện các kỹ năng cho nhân sự cấp trung. Nhân sự cấp trung giám sát công nhân bằng việc phân bổ, kết nối các đầu công việc, cải tiến phương pháp làm việc. Đó là một trong những mô hình đào tạo nằm trong chương trình 712 nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt, do Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ triển khai trong 10 năm qua.

TRỌN BỘ