1 lối đi, 1 nhà vệ sinh riêng, 1 khu chăm sóc bệnh nhân dành cho người khuyết tật. Những tiện ích mà không nhiều cơ sở y tế có được. Thế nhưng trung tâm y tế huyện Lương Sơn, Hòa Bình đã xây dựng thành công, mang lại niềm vui cho những bệnh nhân là người khuyết tật.

TRỌN BỘ