Việc bất cẩn, vội vàng mở cửa xe ô tô có thể khiến những người đi đường gặp nguy hiểm, đã có nhiều vụ tai nạn đáng tiếc, thậm chí chết người từ việc mở cửa xe.

TRỌN BỘ