Chuyển biến do phòng chống dịch Covid-19 và việc tiêm phòng vắc xin được đẩy mạnh đã giúp các trường học tại Mỹ đẩy lui quá trình mở cửa trở lại. Tại thủ đô Washington DC, hầu hết các trường tiểu học đã không còn giới hạn số học sinh tới trường như các học kỳ trước đó, nếu muốn các em có thể tới lớp mà không còn phải học trực tuyến.

TRỌN BỘ