Đợt rét lần này sẽ kéo dài từ ngày 7-13/1. Nhưng sẽ chia thành 2 giai đoạn khác biệt: Giai đoạn đầu là từ ngày mai đến hết tuần là rét ẩm, trời nhiều mây, có thể có mưa nên rất dễ có tuyết ở các đỉnh núi cao. Còn giai đoạn thứ 2 từ ngày 11-13/1 là rét khô, ban ngày có nắng nên đỡ hơn.

TRỌN BỘ