Không chỉ trên đất liền, cuộc chiến chống COVID-19 trên biển cũng đang rất cam go. Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", những ngày này, việc thức trắng đêm và canh gác 24/24h là công việc bắt buộc của những chiến sĩ cảnh sát biển.

TRỌN BỘ