Tái chế rác, coi rác là tài nguyên đang là xu hướng chung của các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Mỗi năm, Việt Nam thải ra khoảng 50 triệu tấn phụ phẩm trồng trọt, phần lớn vẫn bị đốt bỏ. Để không lãng phí nguồn tài nguyên này, nhóm sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội đã chế tạo ra chiếc máy đan giỏ. Máy có thể tự động đan các sản phẩm thủ công truyền thống từ chính phụ phẩm trồng trọt.

TRỌN BỘ