Bộ phim đầy sự gây cấn giựa những cuộc chiến đầy tham vọng – cuộc chiến tranh giành quyền lực từ kinh doanh – cuộc chiến không vụ khí nhưng chứa đựng nhiều tình tiết sôi động với những âm mưu toan tính và sự đấu trí này liệu có chiến thắng lương tâm con người hay không?

TRỌN BỘ