Những người tự xưng là đứng đầu mạng xã hội này đã quảng cáo, người dùng chỉ cần đầu tư 200 USD để có tài khoản, và sau đó thì giới thiệu được thêm càng nhiều người thì càng có nhiều tiền. Thậm chí, Vitae còn trả tiền vào tài khoản của người dùng theo giây, đi ngủ mà tiền vẫn cứ đổ về ầm ầm. Vậy mạng xã hội tự xưng này đã lấy tiền ở đâu để trả cho người dùng?

TRỌN BỘ