Nhan đề là 'Mang tiền về cho mẹ', tuy nhiên Đen Vâu thì nghĩ rằng đó chưa bao giờ là điều mẹ mong đợi cả. Điều mà mẹ muốn không phải là con mình phải làm trời làm bể, làm ông này bà kia, mà đơn giản thôi, chỉ trông cho các con bước ra đời tự nuôi sống được bản thân, trở thành người tử tế, vậy là đủ rồi.

TRỌN BỘ