Malaysia được biết đến là quốc gia xuất khẩu sầu riêng lớn thứ 2 trên thế giới. Những năm gần đây, nước này đã chú trọng đến phát triển loại cây ăn quả này vì nó đã mang đến giá trị rất lớn. Trong 5 năm kể từ năm 2016, giá trị xuất khẩu sầu riêng của Malaysia đã tăng thêm 74,8 triệu RM, tương đương với 107%.

TRỌN BỘ