Lai Châu là tỉnh biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc với 20 dân tộc cùng chung sống trong đó có 3 dân tộc đặc biệt khó khăn chỉ sinh sống tại Lai Châu là các dân tộc gồm Cống, Mảng, La Hủ, đời sống của người dân còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là tại huyện biên giới Mường Tè, với gần 3.680 hộ nghèo, chiếm 36% dân số toàn huyện, nhiều hộ gia đình chưa có nhà ở hoặc ở nhà tạm bợ bằng tranh, tre, nứa, lá, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào, không đảm bảo an toàn, đặc biệt vào mỗi mùa gió lốc, mưa lũ. Được sự quan tâm giúp đỡ của Đảng ủy Công an Trung ương - Lãnh đạo Bộ công an, sự hỗ trợ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Lai Châu đã xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn về nhà ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu” gọi tắt là đề án 245 qua đó đã giúp hơn 1.000 hộ gia đình nghèo được sống trong ngôi nhà mới xây dựng, sửa chữa góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

TRỌN BỘ