Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến chuỗi cung ứng đứt gãy, các nhà sản xuất muốn quay ra tìm doanh nghiệp sản xuất hỗ trợ trong nước thay vì nhập khẩu để chủ động nguồn cung hay còn lý do nào khác?

TRỌN BỘ