Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội, lượng rác thải trung bình ngày áp Tết tăng ít nhất 10%, có ngày tăng 100%. Còn tại khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, những ngày này, bãi rác phải xử lý gần 6.000 tấn rác/ngày, gấp rưỡi so với ngày thường.

TRỌN BỘ