Liên tiếp các vụ cháy xảy ra thời gian gần đây gây thiệt hại nặng nề về người. Trong đó, số các vụ cháy ở khu vực nhà dân, đặc biệt là nhà ở kết hợp kinh doanh vẫn chiếm phần lớn. Có 1 thực tế là lâu nay, nhiều người vẫn có suy nghĩ rằng việc phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm của lực lượng chức năng. Thế nhưng, thực tế rõ ràng là để phòng được cháy nổ thì ý thức và vai trò của mỗi người dân và chính quyền địa phương là vô cùng cần thiết. Từ cuối năm ngoái, Chính phủ đã ban hành nghị định 136, bổ sung một số điều của Luật PCCC. Trong đó nhấn mạnh vai trò của chính quyền cấp xã. Thế nhưng, đã 3 tháng kể từ khi nghị định chính thức có hiệu lực thì ở 1 số nơi, người dân và chính quyền cơ sở vẫn còn mơ hồ, chưa nắm rõ được điều này.

TRỌN BỘ