Dự án tuyến đô thị thí điểm TP. Hà Nội đoạn Nhổn - Ga Hà Nội đã đạt tiến độ 74%, riêng đoạn trên cao dài 8,5km đã đạt gần 90%, được dự kiến sẽ đưa vào khai thác vận hành đoạn trên cao vào tháng 12 năm sau.

TRỌN BỘ