Năm 2020, Đài PT&TH Bắc Ninh phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Ninh ra mắt chương trình khoa giáo Luật sư của bạn đã tạo ra một cách tiếp cận mới về các bộ Luật đối với người dân trên địa bàn. Chương trình không chỉ có trao đổi giữa luật sư, nhà nghiên cứu Luật với các MC, mà xen vào đó là các tiểu phẩm hấp dẫn, giúp công chúng khán giả dễ hiểu, dễ tiếp nhận các vấn đề liên quan đến đời sống người dân.

TRỌN BỘ