Hiện giá lúa tươi OM 5451 được thương lái thu mua tại ruộng có giá từ 5.400 - 5.500 đồng, Đài Thơm 8 có giá 6.100-6.500 đồng/kg, tăng khoảng 1.000 đồng/kg so với vụ trước. Đây là những giống lúa chất lượng, thị trường cần nên nông dân rất dễ tiêu thụ.