Nhiệm vụ gỡ mìn không phải của đội Minh nhưng cần kíp khiến Minh phải lao vào. Liệu Minh có may mắn!? Thủy đã sinh được 1 thằng cháu trai cho bà nội rồi mà mẹ Minh còn dằn hắt chuyện sinh nở nữa làm gì nhỉ, lạ thật!

TRỌN BỘ