Cứu mạng bạn nhà báo trẻ trung, xinh đẹp có họ với vợ anh Tiến đội phó. Cứ ngỡ vận may sắp đến với Hoàng rồi thì đùng cái anh phân định xưng hô chị chị em em ngay buổi đầu gặp mặt. Lại toang! Lại nói đến anh Tiến, số khổ đã nghèo lại còn hoàn cảnh. Đúng là cũng may anh em trong đội thương nhau.

TRỌN BỘ