Khổ thân Minh, vợ bắt đi chữa bệnh cho bệnh nhân xong nhưng tối về lại có chút nghi ngờ, không biết có giải thích cho vợ hiểu được hay không? Vợ chồng Hoàng lại lần nữa thất bại trong chuyện con cái, nhìn chị vợ tần tảo mà tội nghiệp ghê

TRỌN BỘ