Đợt lũ vừa xảy ra vào tháng 10/2020 tại Quảng Bình được xác định là trận lũ lịch sử. Trong tình hình cấp bách của mưa lũ, chính quyền và người dân cùng vào cuộc để ứng phó với thiên tai. Nhiều cách làm hay, sáng tạo được triển khai từ tinh thần dũng cảm của người dân, sự tương trợ nhau trong lúc gian nguy và sự sáng tạo của chính quyền khi địa phương đang đứng trước tình thế nguy cấp. Mỗi câu chuyện vừa là dẫn chứng cụ thể cho việc vì sao phải làm tốt phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, cũng thể hiện rõ tinh thần đoàn kết của dân tộc trước tác động của thiên tai….

TRỌN BỘ