Có rất nhiều người thích học piano từ lâu, tuy nhiên thời trẻ, do điều kiện khó khăn nên không cho phép mình theo đuổi đam mê. Khi lớn tuổi thì lại lo lắng về việc ghi nhớ, tay chân không còn khéo léo nữa. Vậy liệu ở độ tuổi thất thập cổ lai hy mới gõ cửa nghệ thuật có phải quá muộn cho đam mê hay không?

TRỌN BỘ