Khôi phục kinh tế, ổn định lại sản xuất, giảm thiểu các tác động của dịch bệnh lên ngành nông nghiệp đang là yêu cầu được đặt ra lúc này tại nhiều địa phương, trong đó có Long An. Thời gian qua, các cấp chính quyền ở Long An đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ người dân, từ kết nối nguồn cung hàng hóa đến phân phối lưu thông, nhờ đó mà việc khôi phục lại hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đây đang gặp nhiều thuận lợi.

TRỌN BỘ