Long An là một trong những địa phương có số lượng khu công nghiệp nhiều nhất ở các tỉnh, thành phía Nam với lực lượng công nhân đông đảo. Với mong muốn doanh nghiệp sớm hoạt động trở lại nhưng vẫn phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh, Long An đã yêu cầu các doanh nghiệp xây dựng phương án hoạt động đảm bảo các tiêu chí an toàn, chính quyền đã lập ra nhiều tổ công tác hướng dẫn doanh nghiệp đồng thời tháo gỡ những vướng mắc khó khăn để các doanh nghiệp có thể tái sản xuất.

TRỌN BỘ