Biết bố nhập viện, con trai con dâu ông Thành (NSND Bùi Bài Bình) liền tức tốc vào thăm. Tuy nhiên, vừa bước vào phòng bệnh, thay vì lo lắng cho sức khỏe của bố thì cả hai chỉ nghĩ đến tiền viện phí. Sau khi biết chi phí nhập viện tận 20 triệu và đã được một cậu học sinh thanh toán, cả hai mới thấy nhẹ nhõm. Nhưng lúc này, con dâu ông Thành nghi ngờ lòng tốt của Dũng (Hoàng Long), cô cho rằng chắc chắn bố đưa tiền cho nó để thanh toán, giả vờ nghèo khổ để không cho mình vay tiền.

TRỌN BỘ