Tại quán game, mấy cậu thanh niên lần trước tiếp tục giở trò cho thuốc mê vào cốc nước của Dũng khiến anh chàng đang chơi game thì gục xuống bàn. Cùng lúc này, điện quán game đột nhiên bị ngắt và người ngắt chính là Hoài. Cô lại ra tay cứu Dũng và cho đám "đàn em" kia một bài học.

TRỌN BỘ