Chi phí logistics lâu nay chiếm khoảng 30% giá thành sản phẩm nông sản xuất khẩu của nước ta, đặc biệt 6 tháng đầu năm nay chi phí này đã tăng lên tới 45%, tức là tới gần một nửa giá thành của sản phẩm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thực tế này đang cản trở xuất khẩu nông sản của Việt Nam chúng ta.

TRỌN BỘ