Loạt phóng sự: Hiểm họa ma túy tổng hợp gồm các phóng sự: Ma túy về vùng nông thôn, Ma túy đá hủy hoại tương lai giới trẻ, Bộ phận người trẻ lệ thuộc ma túy đá, Khó khăn điều trị người nghiện ma túy tổng hợp, Công khai mua bán và sử dụng cần sa ... do nhóm phóng viên Nguyễn Thị Ngân, Trần Thanh Xuân, Lê Gia Hiếu, Nguyễn Duy Công, Phạm Chí Trung, Nguyễn Văn Tùng thực hiện.

TRỌN BỘ