Các nhà nhập khẩu muốn thử nghiệm quy trình kiểm dịch Châu Âu đối với quả vải tươi còn nguyên hạt trước khi quyết định nhập khẩu vải thiều với số lượng lớn. Phóng sự từ phóng viên thường trú tại Vương Quốc Bỉ.

TRỌN BỘ