Hiện nay các lò than tư nhân mọc lên như nấm. Không có giấy phép sản xuất, không có cam kết bảo vệ môi trường, nguy cơ gây ô nhiễm rất cao. Đã đến lúc cần có các chế tài mạnh để giảm thiểu hoạt động sản xuất than tự phát này, đảm bảo sức khỏe và đời sống của cư dân.

TRỌN BỘ