Hình ảnh đông đúc, số lượng người đến giao dịch tại một số văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng cao. Lý do là theo quy định mới, từ ngày 1/3, nếu người dân chưa nộp tiền nợ thuế đất từ các năm trước, thì sẽ bị áp dụng theo bảng giá đất mới hiện hành. Theo tính toán, giá các loại đất sẽ tăng bình quân 15%. Thực tế, không chỉ người dân lo lắng vì tiền thuế nhà đất sẽ tăng, mà còn khiến các doanh nghiệp làm dự án bất động sản 'đứng ngồi không yên'.

TRỌN BỘ