Bão số 9 quần thảo dữ dội từ Đà Nẵng đến Bình Định. Cơn bão cấp 12 làm 56.000 căn nhà tốc mái, sơ tán 1,3 triệu dân. Những gì cần chuẩn bị ở phía trước? Cùng VTVGO trở lại với 24H CHỐNG CHỌI BÃO SỐ 9 của quân và dân miền Trung.

TRỌN BỘ