Mặc dù gặp nhiều khó khăn bởi dịch bệnh nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn chủ động và linh hoạt trong sản xuất để thích ứng với tình hình mới. Điều này đã phát huy tác dụng giúp các doanh nghiệp đảm bảo được lao động, ổn định sản xuất và quyết tâm lớn cho những tháng còn lại của năm 2021 để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng.

TRỌN BỘ