Lễ hội mua sắm toàn cầu 11.11 hiện đã chính thức bắt đầu tại Trung Quốc. Nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới vẫn đang từng bước phục hồi sau tác động tiêu cực của dịch Covid19, và số liệu mới nhất về nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp này càng khiến các chuyên gia thị trường tự tin phần nào, khi chứng kiến sự tăng trưởng trong nhu cầu chi tiêu, so với cùng thời điểm năm ngoái.

TRỌN BỘ