Hiện nay, tại khu vực cửa khẩu Quốc tế La Lay, tỉnh Quảng Trị; nhiều doanh nghiệp đang nhập khẩu gỗ từ Lào về Việt Nam. Mặc dù, loại gỗ được nhập khẩu theo quy định là gỗ thành phẩm, bán thành phẩm, gỗ hộp và gỗ rừng trồng; nhưng một số doanh nghiệp đã dùng nhiều thủ đoạn, vận chuyển gỗ trong các xe container thùng kín, trà trộn một số loại gỗ không có trong danh mục và một số loại Việt Nam cấm nhập khẩu. Hành vi này làm cho tình trạng vận chuyển hàng lậu qua biên giới thuộc địa bàn tỉnh Quảng Trị, càng diễn biến phức tạp hơn .

TRỌN BỘ