Chính phủ Lào đang yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng chống COVID-19 trong thời gian đón Tết cổ truyền Bounpimay. Mới đây, Lào đã ghi nhận bệnh nhân COVID-19 thứ 50 và đây là ca nhiễm đầu tiên ở trong nước sau 1 năm.

TRỌN BỘ