Người trong độ tuổi lao động bị mất, giãn việc đang có nhu cầu tìm việc làm mới để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài, nhiều lao động "đỏ mắt" đi nộp hồ sơ xin việc khắp nơi nhưng vẫn chưa được tiếp nhận...

TRỌN BỘ