Tác động của dịch COVID-19 đã khiến nhiều người lao động lâm vào tình cảnh thất nghiệp. Trong đó, lao động tự do là một trong những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề. Bởi họ có không lương nên thu nhập bấp bênh. Công việc của hàng triệu lao động tự do vốn chưa kịp "gượng dậy" sau các đợt dịch trước thì nay lại nối tiếp những khó khăn.

TRỌN BỘ