Tại Lào, số ca mắc mới COVID-19 tại các thành phố lớn của nước này tiếp tục giảm. Bộ Y tế Lào cho biết số ca mắc mới COVID-19 trong ngày hôm qua tại 3 tỉnh thành, phố lớn... chỉ ở mức dưới 1 con số, cho thấy tình hình dịch ở các tỉnh đã cơ bản được kiểm soát tại những khu vực này.

TRỌN BỘ