Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn vừa đưa ra khuyến cáo: Các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cần cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu ở thời điểm hiện tại. Vì thời điểm cuối năm, đang có tình trạng ùn ứ hàng nghìn xe chở hàng nông sản tại các cửa khẩu.

TRỌN BỘ