Theo báo cáo 2020 của Ngân hàng thế giới về chỉ số Vốn nhân lực của Việt Nam, nước ta hiện đứng thứ 38/174 nền kinh tế. Trong đó thành phần kết quả giáo dục đứng thứ 15, tương đương với các nước Hà Lan, New Zealand, Thuỵ Điển. Xác định giáo dục là chìa khoá để thức đầy chất lượng nhân sự thời gian qua, các địa phương vùng khó đã dồn sức cho công cuộc đổi mới giáo dục, với kỳ vọng: đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai.

TRỌN BỘ