Dịch bệnh phức tạp khiến cho không ít cơ sở sản xuất, làng nghề phải giảm công suất từ 20-50%. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới các công nhân đang phải ở lại Hà Nội để phòng dịch, không thể về quê. Lúc này, nhiều làng nghề cũng như các cơ sở sản xuất phải cố gắng vượt khó để tồn tại.

TRỌN BỘ