Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sử dụng những bài tham luận, phát biểu, trả lời phỏng vấn, viết sách, báo … như một thứ vũ khí sắc bén để tấn công kẻ thù, là phương tiện hữu hiệu để "thắp lửa" cho quần chúng cách mạng và tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân thế giới. Để học theo và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thì trước hết, chúng ta cần hiều thật sâu sắc tư tưởng và phong cách của Người... Trong đó, Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Hà Minh Đức - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học là người đã có những công trình nghiên cứu khoa học giúp người đọc hiểu sâu sắc hơn về lãnh tụ Hồ chí Minh.

TRỌN BỘ