Làn sóng dịch trước đây tại Ấn Độ đạt đỉnh vào tháng 9 năm ngoái rồi số ca nhiễm giảm mạnh. Người dân Ấn Độ hăm hở khôi phục sản xuất kinh doanh để nhanh chóng lấy lại những gì mình đã mất. Để rồi giờ đây họ mới vỡ lẽ ra làn sóng thứ 2 mới thực sự là nghiêm trọng hơn làn sóng thứ nhất.

TRỌN BỘ