"Cơn sóng thần" đại dịch COVID-19 đang để lại một không khí tang thương trên toàn đất nước Ấn Độ. Nhưng về lĩnh vực kinh tế, liệu sức tàn phá của đợt dịch lần này sẽ là như thế nào? Cần lưu ý là mới đây thôi, các dự báo còn cho rằng Ấn Độ sẽ có thể đạt mức tăng trưởng 12,5% trong năm 2021, trở thành một trong những nền kinh tế có tốc độ hồi phục nhanh nhất thế giới.

TRỌN BỘ